Nye tærskelværdier for 2022 og 2023 er offentliggjort | Udbud | Focus Advokater

Nye tærskelværdier for 2022 og 2023 er offentliggjort

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 17.11.2021

Nye tærskelværdier for 2022 og 2023 er offentliggjort

Europa-Kommissionen har den 11. november 2021 offentliggjort de nye tærskelværdier i danske kroner for 2022 og 2023. De træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for udbud offentliggjort efter denne dato. Læs mere her om betydningen.

Europa-Kommissionen har den 11. november 2021 offentliggjort de nye tærskelværdier for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Er kontraktens anslåede værdi større end tærskelværdierne, finder de udbudsretlige regler anvendelse. Tærskelværdierne er derfor afgørende for, hvornår offentlige kontrakter skal bringes i udbud efter udbudsloven mv.

Det er ordregiver, der opgør den anslåede værdi af den udbudte kontrakt. Opgørelsen sker ud fra et konkret skøn over, hvad ordregiver forventer at skulle betale for gennemførelsen af kontrakten. Det er dog vigtigt, at ordregiver anslår værdien så korrekt som muligt, da en forkert opgørelse af kontraktens værdi kan betyde, at kontrakten ikke er indgået efter de gældende regler og dermed erklæres for uden virkning.

De nye tærskelværdier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

 

Hvad er forskellen?

En oversigt over ændringerne i tærskelværdierne kan ses nedenfor.

 

Focus Advokater bemærker

Udbud, der offentliggøres til og med december 2021 og med levering af ydelsen eller varen i 2022, er omfattet af de gældende tærskelværdier for 2020-2021. Udbud, der bliver offentliggjort efter 1.1.2022, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2022-2023.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for udbudsret. Din virksomhed kan også få gennemført hele udbudsprocessen digitalt i overensstemmelse med de gældende krav, samt få løbende rådgivning og kvalitetssikring af jeres udbudsmateriale via udbudsportalen – FOCUS UDBUD.

Har du spørgsmål, eller har du som ordregiver eller tilbudsgiver brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokater ved partner, advokat Karina Dolmer Andersen.

Læs vores nyhedsbrev

Nyheder fra Focus Advokaters afd. for Fast Ejendom

Læs nyhedsbrev for 3. kvartal. Er du interesseret i at modtage nyhedsbrevet hvert kvartal, kan du tilmelde dig her.

Indlæg af