Nye boligskatteregler fra 2024 kan have betydning for bolighandler nu | Nyt fra Focus Advokater

Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu

Nyt fra Focus Advokaters afd. for Fast Ejendom, den 29.8.2023

Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu

Den 1. januar 2024 træder der nye boligskatteregler i kraft. Det betyder generelt lavere skat for de fleste boligejere i Danmark – men ikke alle. Særligt hvis man er ved at købe bolig eller byggegrund – eller ved at bygge om – skal man være opmærksom. Læs mere her.

De nye regler

Ændringen af boligbeskatningen i Danmark har været længe undervejs. Men nu træder nogle af reglerne med store konsekvenser for nogle boligejere i kraft den 1. januar 2024.

Reglerne medfører, at fra 2024 skal boligejerne betale ejendomsskat og grundskyld ud fra en 2022-vurdering af ejendomsværdien. For de fleste boligejere vil den vurdering være højere end tidligere vurderinger, som i dag danner grundlag for ejendomsskat og grundskyld.

Der indføres som udgangspunkt lavere satser som grundlag for beregning af skat af ejendomsværdien. Men selvom der indføres lavere skattesatser, er nogle boliger over årene steget så meget i værdi, at boligskatten stiger alligevel. Det vil særligt kunne gælde for ejerlejligheder og de dyreste huse i store byer.

Tag fat i Focus Advokaters team for bolighandler eller projekt og ejendomsudvikling, hvis du har brug for sparring eller rådgivning om din bolig eller dit projekt

Tag fat i Focus Advokaters team for bolighandler eller projekt og ejendomsudvikling, hvis du har brug for sparring eller rådgivning om din bolig eller dit projekt

Mange husejere har endnu ikke modtaget en vurdering af deres bolig pr. 2022. I de tilfælde bliver skatten for 2024 i første omgang beregnet ud fra en foreløbig vurdering, som offentliggøres i efteråret 2023 ved forskudsopgørelsen. Her kan du som boligejer se, hvad du foreløbigt skal betale i boligskat i 2024. Når den endelige vurdering en gang kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret.

Hvis du stiger i skat på din bolig, vil du få en årlig skatterabat, der holder skatten i bero, indtil du sælger huset – og du skal ikke ved salg betale rabatten tilbage. Så hvis du beholder din nuværende bolig, vil du ikke umiddelbart stige i ejendomsskatter.

 

I det følgende beskrives konsekvenserne af reglerne i en række andre tilfælde:

 • Betydning ved boligkøb
  Reglen ovenfor (ingen skattestigning) gælder også, hvis du lige har overtaget et hus – eller hvis du overtager et hus inden den 1. januar 2024.

  Hvis du køber en ny/anden bolig, som du overtager den 1. januar 2024 eller senere, vil du skulle betale skat efter de nye regler. Det er overtagelsesdatoen, der er afgørende for rabatten, uanset hvornår købsaftalen eller skødet er underskrevet.

 • Betydning ved nybyggeri
  Hvis du har bygget nyt, og din nye bolig står færdig inden den 1. januar 2024, vil du kunne få skatterabat på både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Byggeriet skal være færdigmeldt til kommunen.

  Hvis du har købt en byggegrund, og overtager grunden senest den 31. december 2023, har du mulighed for at få skatterabat på grundskylden ved overgangen til de nye skatteregler. Også selvom din nye bolig først er bygget færdig den 1. januar 2024 eller senere.

 • Betydning hvis du bygger om
  Hvis du bygger om, og din ombygning bliver færdigmeldt til kommunen inden den 1. januar 2024, kan du få skatterabat på både grundskyld og ejendomsværdiskat for hele din bolig, som den fremstår efter ombygningen.

  Hvis ombygningen er færdig den 1. januar 2024 eller senere, vil du også kunne få rabat; men kun af værdien af din bolig, som den fremstod inden ombygningen – og dermed ikke den merværdi, som ombygningen har tilført boligen.

 • Betydning ved projektsalg
  Hvis du køber og overtager en bolig som et projektsalg senest den 31. december 2023, har du mulighed for at få skatterabat på både ejendomsværdiskat og grundskyld. Det er her overtagelsesdatoen på købsaftalen eller skødet, der afgør, hvornår en bolig er overtaget. Adgangen til den fulde skatterabat er dog også betinget af, at byggeriet er færdigmeldt til kommunen før 1. januar 2024.

 • Hvis du køber boligen i 2023, men overtager den efter den 31. december 2023, er du ikke omfattet af skatterabatten på ejendomsværdiskat.

Focus Advokater bemærker

De nye skatteregler får primært betydning for boligkøbere, der overtager deres nye hus  den 1. januar 2024 eller senere. Det kan få betydning for den pris, som sælger kan forlange – og købere skal naturligvis være opmærksomme på, at der derved vil være flere løbende udgifter, som et rådighedsbeløb skal kunne dække. Begge parter i en hushandel kan således eventuelt have en fordel ved at aftale en overtagelsesdag, der ligger før årsskiftet, hvis det er muligt.

Husk at overtagelsesdatoen er den dag, hvor køber rent juridisk overtager boligen og bliver den nye ejer, der står for ansvaret og udgifterne. Det er ikke nødvendigvis det samme som dispositionsdatoen, som kommer i spil, hvis køber og sælger aftaler en tidligere indflytning.

Også ved nybyggeri og ombygninger er den 1. januar skæringsdagen, så det vil i nogle tilfælde kunne betale sig at få bygget færdigt før 1. januar – eller aftale med sælger, at en byggegrund overtages senest den 31. december 2023.


Rådgivning

Hos Focus Advokater har vi stor erfaring med at rådgive om alle aspekter af rådgivning om retlige forhold, der regulerer fast ejendom og ejendomshandler. Du er velkommen til at kontakte vores team for ejendomshandler og team for projektsalg, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nyhedsbrev inden for Fast Ejendom

Du er velkommen til at læse med/følge ”Handel & Vandel; ejendomsretlig OPDATERING”.

 

Indlæg af