Nye associerede partnere til Focus Advokater | Nyt fra Focus Advokater

Nye associerede partnere til Focus Advokater

Pressemeddelelse fra Focus Advokater P/S, den 17.11.2022

Focus Advokater får to nye associerede partnere

Det er med stor glæde, vi kan offentliggøre, at to af vores senioradvokater; Jacob Fabritius de Tengnagel og Christian Dyrhauge-Klargaard, fortsætter karrieren hos os som associerede partnere i Focus Advokater P/S.

 

Ass. partner, adv. H, Jacob Fabritius de Tengnage, Focus Advokater

Jacob Fabritius de Tengnagel, advokat (H), med speciale i fast ejendom, særligt i offentligretlig regulering af fast ejendom, er optaget som associeret partner i Focus Advokater

Jacob Fabritius de Tengnagel har gennem mange års erfaring opbygget stærke kompetencer ikke mindst inden for offentligretlig regulering af fast ejendom.

Offentligretlig regulering af fast ejendom dækker over de regler, der sætter rammerne for anvendelsen af fast ejendom i Danmark, og som giver sig udslag i en lang række problemstillinger f.eks. i forhold til lokalplaner, landzonetilladelser, byggetilladelser, naturbeskyttelse og forurening. Sidstnævnte både i forhold til almindelig jordforurening, men også i forhold til forurening af omgivelserne, hvor hensynet til mennesker og miljø spiller en stadig større rolle, som bl.a. kommer til udslag i regler om miljøvurderinger (de såkaldte VVM-redegørelser). 

Jacob Fabritius de Tengnagel har opbygget sin erfaring gennem sit mangeårige virke som advokat, men han drager også fordel af at have erfaring fra ansættelse hos det offentlige (det nuværende Bygningsstyrelsen). Jacob rådgiver og bistår i dag såvel virksomheder og private som offentlige myndigheder. Det gælder bl.a. i retssager, taksationssager (ekspropriation) og klagesager ved forskellige nævn, som f.eks. planklagenævnet.

Som et særligt ”område” beskæftiger Jacob sig med større komplekse sager, der involverer mange parter, herunder i form af gruppesøgsmål og bl.a. naboretlige tvister med mange naboer involveret på én side. Jacob Fabritius de Tengnagel rådgiver og bistår også grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger om de udfordringer, der internt og eksternt kan opstå i sådanne fællesskaber omkring fast ejendom.

Jacob har siden 2019 haft møderet for Højesteret. Han er desuden medlem af Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark (FARD) og af Danske Miljøadvokater.

”Focus Advokater er en stærk spiller inden for rådgivning om Fast Ejendom. I en tid med stadigt stigende grad af offentligretlig regulering har vi med Jacob Fabritius de Tengnagel på holdet mulighed for at fastholde positionen, og vi vil fortsat kunne tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere kompetent og specialiseret rådgivning og bistand på et højt niveau. Jacob er udover at være fagligt stærk også en særdeles vellidt kollega, så vi er derfor meget stolte af, at han fortsætter sin karriere i Focus Advokater som associeret partner”, udtaler partner og afdelingsleder for Fast Ejendom, Merete Vangsøe Simonsen.

 

Christian Dyrhauge-Klargaard, ass. partner, advokat, Focus Advokater

Christian Dyrhauge-Klargaard, advokat (H), med speciale i entrepriseret og insolvensret er optaget om associeret partner i Focus Advokater

Som associeret partner hos Focus Advokater P/S har Christian Dyrhauge-Klargaard adskillige års erfaring som advokat, høj faglighed og stærke kompetencer inden for insolvensret samt entrepriseret og tvister.  

Christian har været ansat hos Focus Advokater siden 2018 og er tilknyttet henholdsvis Focus Advokaters afdeling for Fast Ejendom og afdelingen for Insolvensret. Qua sin stærke tilknytning til Sydfyn og bopæl på Thurø er Christian en fast mand på vores Svendborg-kontor, hvorfra han rådgiver vores private og offentlige kunder.

I en lang årrække har Christian behandlet konkursboer og varetaget kreditorinteresser, ligesom han har rådgivet nødlidende virksomheder bl.a. om rekonstruktion. Christian Dyrhauge-Klargaard er optaget på Gældsstyrelsens advokatpanel over kuratorer ved Skifteretten i Svendborg og Skifteretten i Odense.

Yderligere arbejder Christian særligt med rådgivning af entreprenører og professionelle bygherrer under byggeriets udførelse og med tvisteløsninger, herunder med førelse af rets- og voldgiftssager. Christian har indgående proceserfaring, og han har ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager.

Christian har haft møderet for Højesteret siden 2010, ligesom han er uddannet voldgiftsdommer. Han er bl.a. medlem af Danske Ejendomsadvokater og JUC Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus).

”Med mange års erfaring inden for insolvensret og entrepriseretlige tvisteløsninger samt et solidt branchekendskab er Christian Dyrhauge-Klargaard en stærk profil for såvel Focus Advokater som for vores kunder og samarbejdspartnere. Og så er han en meget værdsat og visionær kollega. Vi er derfor meget stolte af, at Christian Dyrhauge-Klargaard fortsætter sin karriere i Focus Advokater som associeret partner”, udtaler partner og afdelingsleder for insolvensret, Morten Elbrønd.

 

Focus Advokater P/S

Focus Advokater har godt 80 ansatte, hvoraf 41 er jurister. Virksomheden har kontorer i Odense, Svendborg, Kolding, København og Hamborg og hører til Region Syddanmarks største advokatvirksomheder.

 

For yderligere information

Kontakt Merete Vangsøe Simonsen partner og afdelingsleder for Focus Advokaters afdeling for fast ejendom, tlf. 6314 2025, og Morten Elbrønd, partner og afdelingsleder for Insolvensret, tlf. 6314 2073.

 

Indlæg af
Eva Berner

Eva Berner

Direktør - People, Culture and Business Development Læs mere
Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L), leder af afdelingen for Fast Ejendom Læs mere
Morten Elbrønd

Morten Elbrønd

Partner, advokat (L), cert. insolvensadvokat, leder af afdelingen for insolvensret Læs mere