Ændringer i partnerkredsen hos Focus Advokater pr.1.7.2021

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 15.6.2021

Nye advokater i partnerkredsen pr. 1.7.2021

Pr. 1. juli 2021 indtræder advokat Karina Dolmer Andersen som partner i Focus Advokater. Samtidig bliver advokat Jesper Kruse Markvart associeret partner. Thomas Bøgholm udtræder efter eget ønske som partner pr. 30. juni 2021.

Partner Karina Dolmer Andersen, Focus Advokater

Karina Dolmer Andersen, advokat og associeret partner, indtræder pr. 1. juli 2021 som partner i Focus Advokater.

Karina Dolmer Andersen har været ansat i Focus Advokater siden 2013 og er tilknyttet afdelingen for fast ejendom. Karina Dolmer Andersen er specialiseret i udbud og entrepriseret, hvor hun rådgiver og fører sager bl.a. for en række af kontorets største kunder inden for ejendomsbranchen. Karina er endvidere ansvarlig for Focus Advokaters udbudsportal, FOCUS Udbud, hvor Karina forestår gennemførelse af alle kontorets store EU-udbud. Karina er tillige medlem af Det Danske Selskab for Byggeret, JUC Netværk i Entreprise og Byggeri, JUC Netværk i Udbudsret og We Build Denmark.Jesper Kruse Markvart, advokat, LL.M. in Competition Law and Economics, bliver associeret partner i Focus Advokater pr. 1. juli 2021.

Jesper Kruse Markvart er specialiseret i konkurrenceret og beskæftiger sig primært med danske og internationale konkurrencesager, herunder udarbejdelse og implementering af compliance programmer. I 2020 blev Jesper Kruse Markvart udpeget som ekstern rådgiver for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Her indgår Jesper i arbejdsgruppen ”Advocacy”, der primært arbejder med konkurrencepolitiske og konkurrencefremmende aktiviteter. Jesper er desuden ekstern lektor og underviser i industriøkonomi & konkurrenceret på Syddansk Universitet.

 

Advokat Thomas Bøgholm udtræder pr. 30. juni 2021 som partner i Focus Advokater. Som led heri har Thomas – efter gensidig aftale med Focus Advokater – også valgt at skifte arbejdssted. Thomas Bøgholm vil pr. 1. juli 2021 være at finde hos Ideal Advokatfirma.

Indlæg af
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere