Ny sag om begrænsninger i forhandleres salg på internettet

Ny sag om begrænsninger i forhandleres salg på internettet

Af: Jesper Kruse Markvart, LL.M. (BSC) Competition Law & Economics, Focus Advokater P/S, den 19.3.2018

I december 2017 afsagde EU-Domstolen dom i Coty-sagen. Her fastslog EU-Domstolen, at et forbud i et selektivt distributionssystem mod salg af luksusprodukter på tredjeparters onlineplatforme ikke er i strid med konkurrenceretten, under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt.

Disse betingelser er både de generelle kriterier for selektiv distribution (de såkaldte Metro-kriterier) og de specifikke kriterier for forbud mod tredjepartsplatforme.

De generelle kriterier
Et selektivt system kan anvendes, såfremt:

A) Produkternes karakter nødvendiggør brugen af et selektivt distributionssystem (typisk luksusprodukter)
B) Forhandlere udpeger på baggrund af objektive, kvalitative kriterier, der anvendes ensartet og ikke-diskriminerende
C) Kriterierne er nødvendige og proportionale.

Derudover kan et selektivt system anvendes, uanset ovenstående kriterier, såfremt gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler finder anvendelse.


De specifikke kriterier
De specifikke kriterier for at forbyde salg via tredjepartsplatforme er:

  1. Forbuddet giver leverandøren en garanti for, at de solgte varer ikke bliver associeret med andre end de autoriserede forhandlere
  2. Forbuddet giver leverandøren mulighed for at kontrollere, dels om de kvalitative krav er opfyldt, dels at håndhæve misligholdelse af kontrakten
  3. Distributørerne kan sælge online via deres egen hjemmeside, hvis hjemmesiden lever op til de kvalitative krav til selektiv distribution
  4. Distributøren kan sælge via uautoriserede tredjepartsplatforme, så længe forbrugeren ikke kan se, at en sådan platform anvendes (hvis platformen ikke kan ses, kan den heller ikke nedbringe varens image i forbrugerens øjne).

Vurdering
Såfremt de generelle kriterier A-C er opfyldt – eller det selektive distributionssystem er omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler – og de specifikke kriterier 1-4 også er opfyldt, er det lovligt at forbyde brugen af tredjepartsplatforme.

Det er væsentligt at bemærke, at et forbud mod salg via tredjepartsplatforme – såfremt de specifikke kriterier 1-4 er opfyldt – ikke kan klassificeres som en hardcore begrænsning. Det betyder, at forbuddet er lovligt, selv hvis de generelle kriterier A-C for oprettelse af et selektivt distributionssystem ikke er opfyldt. Dog kun, hvis gruppefritagelsen for vertikale aftaler finder anvendelse.

EU-Domstolen udtrykker det ikke direkte, men det må formodes, at muligheden for at forbyde tredjepartsplatforme ikke kun er begrænset til luksusprodukter. EU-Domstolen har tidligere udtalt sig positivt om berettigelsen for selektive distributionssystemer også for produkter, der ikke er luksusprodukter – f.eks. kosmetik og produkter, der kræver stor teknisk indsigt.


Focus Advokater bemærker
Det kan derfor udledes, at brugen af tredjepartsplatforme kan begrænses og forbydes for alle de produktgrupper, der normalt kan nyde godt af at blive solgt og distribueret gennem et selektivt distributionssystem, forudsat selvfølgelig, at de specifikke kriterier for at forbyde tredjepartsplatformene er opfyldte.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere