Ny ferielov - sådan bliver ordningen

Af: Kristina Juul Nielsen, Focus Advokater P/S, den 26.1.2018

Et bredt flertal af Folketingets partier vedtog den 25.1.2018 forslag til ny ferielov. Med den nye lov rykkes ferieåret, og der indføres som noget nyt samtidighedsferie. Få her et overblik over, hvad den nye ferielov betyder for dig og din virksomhed.

Samtidighedsferie
Med den nye ferielov bliver der indført samtidighedsferie for alle lønmodtagere. Det er især en fordel for nyuddannede, der indtil nu har skullet vente op til 16 måneder på at kunne holde ferie med løn. Samtidighedsferie betyder, at alle lønmodtagere fremover vil optjene og afvikle deres ferie løbende. Lønmodtagere vil fortsat optjene 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse, altså i alt 25 feriedage pr. år. Herudover bibeholdes systemet med feriebetalingen, sådan at der fortsat vil være to former for feriebetaling; ferie med løn og feriegodtgørelse.


Ferieår og afholdelsesperiode
Ferieåret rykkes, så det kommer til at løbe fra 1. september til 31. august, hvor det i dag løber fra 1. maj til 30. april. Herudover, indføres der en ny ferieafholdelsesperiode, hvilket betyder, at det bliver muligt at afvikle ferien i 4 måneder efter den 31. august. Ferieafholdelsesperioden bliver altså 16 måneder.

En lønmodtager, der ansættes 1. september uden tidligere at have optjent ferie, vil således allerede kunne holde 2,08 dages ferie i oktober måned.


Praksis - overgangsordning
For at sikre en smidig overgang til de nye regler vil der være en overgangsordning, som betyder, at alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie på samme tid.

Ved overgangen til den nye ferieordning vil lønmodtagere – efter de nuværende regler – have optjent ferie, som ikke er holdt endnu. Samtidigt vil lønmodtagerne begynde at optjene ferie efter de nye regler, som dermed kan holdes i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at arbejdsgivere ville skulle betale op til 10 ugers ferie til lønmodtagere i det ferieår, hvor den nye ferieordning indtræder. For at imødekomme dette og sikre arbejdsgivernes likviditet indefryses den ferie, der er optjent i perioden fra 1. september 2019 til den 31. august 2020. Dette betyder, at ferien ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtagere afholde betalt ferie optjent ved samtidighedsferie.


Focus Advokater bemærker
Den nye ferielov træder først i kraft pr. september 2020, men allerede nu anbefaler vi, at man får skabt sig et overblik over de nye regler, og hvad de indebærer.

Når vi nærmer os lovens ikrafttræden, vil Focus Advokater afholde et kursus med fokus på de nye regler. Er du tilmeldt vores nyhedsservice, vil du foruden nyheder også få invitation til vores kurser.


Har du spørgsmål?
Har du brug for råd og vejledning vedrørende den nye ferielov eller andet inden for ansættelses- og arbejdsforhold, er du altid velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for ansættelsesret.

 

Indlæg af
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere