Når selskaber yder lån til hovedaktionæren

Af: Advokat Heidi Bøgelund Hansen, den 12.12.2017

Mange hovedaktionærer overser, at en simpel mellemregning med deres selskab, kan udløse skat.

Siden 14.8.2012 har lån ydet af et selskab til selskabets hovedaktionær været anset som en skattepligtig hævning. Det gælder også, selvom lånet opstår som led i en mellemregning mellem hovedaktionæren og selskabet. Reglen gælder kun fysiske hovedaktionærer. Hovedaktionæren, der låner penge i sit selskab, beskattes af lånet som udbytte eller løn. Der sker også beskatning af hovedaktionæren, hvis lånet er ydet til hovedaktionærens nærtstående, f.eks. et barn. Reglen omfatter også sikkerhedsstillelser. Hvis selskabet stiller sikkerhed for et lån, som hovedaktionæren har optaget f.eks. i banken, beskattes hovedaktionæren af sikkerhedsstillelsens størrelse.

Beskatning udløses dog ikke, hvis lånet er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Typeeksemplet er, hvis selskabet sædvanligvis sælger sine varer på kredit til sine kunder. I den situation kan hovedaktionæren også købe varer på tilsvarende vilkår, uden at det udløser skat for ham. Er der derimod f.eks. tale om, at selskabet yder et pengelån til hovedaktionæren, anses det efter SKATs opfattelse ikke som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, medmindre selskabet er et pengeinstitut, eller lånet er ydet til selvfinansiering. Hvis f.eks. selskabet sælger en fast ejendom til hovedaktionæren og i den forbindelse yder finansiering i form af sælgerpantebrev, skal man sikre sig, at man kan dokumentere, at det er sædvanligt med sælgerpantebreve ved den slags handel, at et sælgerpantebrev også ville være ydet til tredjemand i den situation, at salget er i selskabets interesse, at der er optaget maksimal ekstern finansiering, og at lånet i øvrigt er ydet på markedsvilkår med hensyn til renter, afdragsprofil m.m.

Det er ikke muligt at undgå beskatning ved at tilbagebetale lånet. Faktisk risikerer man dobbeltbeskatning, hvis man tilbagebetaler lånet. Man bliver nemlig på ny skattepligtig, når selskabet efterfølgende udlodder beløbet som udbytte eller løn til hovedaktionæren. I stedet kan selskabet udlodde selve fordringen til hovedaktionæren under iagttagelse af de selskabsretlige regler om udlodning. Da lånet ikke eksisterer skattemæssigt, udløser udlodningen ikke nogen skat. Alternativt kan fordringen overføres til hovedaktionæren som løn. Derved opnås, at beløbet kun beskattes én gang hos hovedaktionæren, nemlig på tidspunktet for låneoptagelsen.

 

Indlæg af
Heidi Bøgelund Hansen

Heidi Bøgelund Hansen

Advokat (L) Læs mere