Millionbøde for at bestemme forhandleres priser

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 18.03.2019

Hårproduktsgrossisten, Icon Hairspa A/S, er d. 15.2.2019 ved Retten i Næstved blevet idømt en bøde på 1 mio. kr. for at kræve, at forhandlere af Kevin Murphy hårprodukter skulle overholde Icon Hairspa A/S’ vejledende priser. Retten i Næstved udtaler i dommen, at det er ”bevist at Icon Hairspa A/S over for sine forhandlere har stillet krav om, at Icon Hairspa A/S’ vejledende priser på Kevin Murphy hårprodukter senest pr. 1 marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne.” Overtrædelsen stod på fra 1. marts. 2016 til starten af 2017. En ledende medarbejder fik ligeledes en bøde på 100.000 kr.

Regelgrundlaget

Konkurrenceloven forbyder aftaler mellem virksomheder, der enten har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. En leverandørs eller grossists fastsættelse af priser (eller dele af priser) i et efterfølgende distributionsled, betragtes som en såkaldt hardcore overtrædelse af konkurrenceloven, der har til formål at begrænse konkurrencen.

Der er derfor en formodning for, at en leverandørs fastsættelse af distributørens eller forhandlerens priser i næste led, f.eks. grossistens priser til forhandleren eller forhandlerens priser til forbrugeren, begrænser konkurrencen. Når producenter, leverandører, grossister mv. fastsætter eller forsøger at fastsætte priserne som næste salgsled opkræver hos kunderne, er der således tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven.

Det er dog ikke enhver indflydelse på næste salgsleds prisfastsættelse, der er ulovlig. Det er f.eks. lovligt at fastsætte en maksimalpris, som forhandleren ikke må overskride. Det kan bl.a. være fornuftigt, hvis leverandøren ønsker en større markedsføringskampagne, hvor kunderne loves produktet til en bestemt (maksimal)pris, eller en bestemt minimumsrabat i forhold til de vejledende priser. Forhandleren skal dog have lov til at sælge til en lavere pris eller med en højere rabat.

Også vejledende priser er som oftest helt lovlige. Det er f.eks. fornuftigt for en producent, leverandør eller grossist, der har indgående markedskendskab at vejlede forhandlere om, hvilken pris produktet forventes at kunne sælges til. På den måde undgås det, at forhandleren bruger tid, ressourcer og påtager sig unødig risiko med at finde ud af det rigtigste prisleje for produktet.

Hverken maksimalpriser eller vejledende priser må dog blive et middel til at fastsætte eller håndhæve faste priser eller minimumspriser.

Der er enkelte helt særlige situationer, hvor bindende videresalgspriser på trods af ovenstående er lovlige og direkte konkurrencefremmende. Der er dog tale om exceptionelle situationer med et snævert anvendelsesområde.

 

Hvad kan man gøre for at undgå overtrædelse?

Forbuddet rammer fastsættelsen af faste priser og minimumspriser. Derudover kan vejledende og maksimumpriser rammes af forbuddet, hvis de ledsages af enten trusler, advarsler, sanktioner, leveringsstop eller forsinkelse, eller hvis de ledsages af foranstaltninger, der har til formål at afsløre forhandlere, der sælger til lavere priser. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. være elektroniske eller manuelle systemer til prisovervågning, indberetningskrav eller bonus, hvis en forhandler indberetter en anden. Også en påtrykt vejledende pris på varen kan være problematisk.

Det er derfor vigtigt at sørge for, at man ikke anvender bindende videresalgspriser – uanset form – f.eks. faste priser, minimumspriser, maksimumsrabatter, frafald af leverandørrabatter (hvis et prisniveau ikke overholdes), frafald af tilskud til markedsføringskampagner m.m. (hvis et prisniveau ikke overholdes), eller anvendelse af trusler, leveringsstop, leveringsforsinkelse m.m.

Derudover er det vigtigt, når man anvender maksimum eller vejledende priser, at sørge for ikke at anvende f.eks. prisovervågningssystemer indberetningskrav eller -bonus samt at overveje nødvendigheden af påtrykte priser på varen. I mange tilfælde har en leverandør et naturligt – og lovligt – behov for audit af sine forhandlere. I den forbindelse bør anvendes revisor med et specifikt opdrag til at konstatere om forhandleren lever op til kontraktens lovlige krav, så der ikke opstår usikkerhed om, hvorvidt audit i virkeligheden er et prisovervågningssystem.

Endelig er det afgørende at sikre i hele virksomhedens organisation, at alle er opmærksomme på disse regler, da virksomheden er ansvarlig for samtlige ansattes handlinger.  Virksomheden kan gøres strafferetligt ansvarlig for foranstaltninger, der er foretaget eller iværksat af dens ansatte – uanset om disse er foretaget eller iværksat uden ledelsens samtykke eller kendskab. Bøderne i sådanne sager er ofte i millionklassen for så vidt angår de involverede virksomheder, mens ledende medarbejdere risikerer bøder på flere hundrede tusinder kroner.

Spørgsmål

Har du brug for råd og vejledning inden for prisfastsættelse, vejledende priser eller andre forhandler- eller distributionsforhold, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team i konkurrenceret.

 

Se i øvrigt Focus Advokaters vejledninger om håndtering af Dawn Raid eller få tilsendt vores Dawn Raid program.

 

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere