HD Ejendomme A/S vælger Focus Advokater til at bistå med salg

Reference: HD Ejendomme A/S, den 15.5.2019

Focus Advokater har bistået HD Ejendomme A/S med salg af en række lager- og logistikejendomme.

HD Ejendomme A/S har som et led i en strategisk beslutning afhændet otte lager- og logistikejendomme, fortrinsvist beliggende på Sjælland.

Ejendommene repræsenterede en værdi på et trecifret millionbeløb, og HD Ejendomme A/S indgik i forhandlinger med en udenlandsk kapitalfond om køb/salg af alle ejendomme under ét.

CEO for HD Ejendomme A/S, Peter Uldall Borch, udtaler: "Det er glædeligt, at det efter længerevarende forhandlinger om vilkårene, herunder for så vidt angår hæftelsesforhold og principperne for berigtigelse af handlerne, er lykkedes at eksekvere på HD Ejendommes salgsstrategi med salg af denne portefølje på Sjælland."


Fra Focus Advokaters side blev processen varetaget af advokat Jesper Hauschildt og advokat Signe Hastrup Holst.

Spørgsmål

For yderligere information, kontakt advokat Jesper Hauschildt.

Indlæg af