Håndværkerfradraget er kommet for at blive

Af: Advokat Heidi Bøgelund Hansen, Focus Advokater P/S, den 16.1.2018

Efter at boligjobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – i en årrække har ført en omskiftelig tilværelse, foreslår Skatteministeriet nu at gøre ordningen permanent. Den permanente ordning skal gælde for arbejde udført fra den 1.1.2018.

Fradragsmuligheder
Ordningen indebærer, at der ydes fradrag for serviceydelser i hjemmet op til kr. 6.000 pr. person. Disse ydelser omfatter almindelig rengøring, børnepasning, vinduespudsning, havearbejde m.m.

Derudover ydes der fradrag for grøn istandsættelse op til kr. 12.000 pr. person. Disse ydelser omfatter arbejdsydelser i form af f.eks. udvendigt malerarbejde, isolering, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af vinduer, døre, udskiftning af varmeanlæg, tilslutning til bredbånd m.m. Der indføres som noget nyt fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.

Den komplette liste over ydelser vil kunne ses på www.skat.dk, efter loven er vedtaget.


Ydelser, der udgår
Visse ydelser, der tidligere var omfattet, bortfalder. Det gælder f.eks. energirådgivning, installation af ladestik til elbiler og sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse.


Forudsætninger for fradrag

Det er fortsat sådan, at det kun er lønudgifter, der kan fratrækkes, og ikke f.eks. udgifter til materialer. Det er endvidere fortsat en betingelse, at man betaler elektronisk via bank, netbank, girokort eller lignende. Dvs. der kan ikke opnås fradrag, hvis man betaler med kontanter. Man skal også fortsat selv huske at indberette fradraget i Tast Selv på SKATs hjemmeside.


Hvem kan tage fradraget?
Det er kun personer over 18 år, der kan få fradrag. For at opnå fradrag for arbejde udført på en helårsbolig, skal man desuden have fast bopæl på ejendommen. Man har adgang til fradrag, uanset om man bor i ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver. Man skal blot have individuel råderet over den del af boligen, arbejdet udføres på. Også arbejde på sommerhuse kan fradrages, dog kun hvis ejeren betaler ejendomsværdiskat. Det gælder også sommerhuse i udlandet. Der er således ikke fradrag for arbejde udført på udlejningssommerhuse. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor arbejdet udføres, hvis betalingen sker inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.


Har du spørgsmål til boligjobordningen eller til skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for skatteret for en nærmere drøftelse.

Indlæg af
Heidi Bøgelund Hansen

Heidi Bøgelund Hansen

Advokat (L) Læs mere