Guide til virksomheder i lyset af COVID-19

Siden holdes løbende opdateret - sen. opdateret den 1.7.2021

Få de seneste COVID-19-restriktioner og opdatering på hjælpepakker til erhvervslivet

Regeringen og Folketinget har, som følge af udbruddet af COVID-19, iværksat mange og omfattende tiltag for ikke blot at inddæmme smitten, men også for at begrænse spredningen, og især spredningens hastighed. På siden her kan du hente overblikket over restriktionerne og kompensationsordningerne til erhvervslivet. Har du spørgsmål til indholdet, er du velkommen til at kontakte os.

  

Guide til virksomheder

Den 10.6.2021 er der indgået en yderligere politisk aftale om genåbning af Danmark og minimering af corona-restriktionerne.

Aftalen indebærer, at:

 • Krav om at bære mundbind eller visir udfases den 14.6.2021 på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport mv. Mundbind og visir udfases helt den 1.9.2021.

 • Udfasningen af coronapasset vil begynde den 14.6.2021 de steder, hvor der er mindst smitterisiko, bl.a. på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter (ekskl. idræt) samt folkeoplysning. Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko, hen imod den 1.9.2021, hvor kravet bortfalder – bortset fra i nattelivet, ved udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere og ved indendørs stående arrangementer.

 • For store udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 1.8.2021, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing. For arrangementer med mindre end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil den 1.8.2021. For arrangementer med mere end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil 1.10.2021.

 • Åbningstiden på serveringssteder udvides til kl. 24.00 fra den 11.6.2021 og til kl. 02.00 pr. 15.7.2021.
 • For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1.7.2021.

Se hele aftalen fra 10.6.2021 her.

Fra den 21.5.2021 blev det indendørs forsamlingsforbud til 50 personer. Det udendørs er på 100 personer. Disse forbud hæves igen den 11.6.2021 og afskaffes til august. Se fanen om forsamlingsforbuddet nedenfor.

Stadigt gældende restriktioner (fra 21.5.2021):

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende skal fortsat holde lukket. Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, åbnes pr. 1.9.2021 med krav om coronapas, men uden andre restriktioner. Den 1.10.2021 ophæves kravet om coronapas.

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet i tiden fra kl. 23 til kl. 5 må fortsat ikke åbnes.

 • Forbud mod salg af alkohol mv. og åbningstider lempes løbende, jf. ovenfor.

Der kan fortsat være yderligere lokale nedlukninger begrundet i høje smittetal.

Se Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 her og Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 her. 

Opdateret den 1.7.2021.

Fra den 21.5.2021 blev det indendørs forsamlingsforbud hævet til 50 personer.  Det udendørs til 100 personer.

Fra den 11.6.2021 hæves forbuddet for indendørs forsamlinger til 100 personer og den 2.7.2021 hæves forbuddet til 250 personer, jf. den politiske aftale, der blev indgået den 10.6.2021.

Det udendørs forsamlingsforbud afskaffes fra den 11.6.2021. Den 1.8.2021 afskaffes det indendørs forsamlingsforbud også.

Forsamlingsforbuddene gælder ikke for bl.a. Domstole, Folketinget og private hjem.

Der gælder stadig særlige regler for afholdelse af messer, markeder samt møder og konferencer med erhvervsmæssige og faglige formål (herunder kongresser, private virksomheders konferencer, foreningsrelaterede arrangementer som generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende) på Erhvervsministeriets område, og for arrangementer på Kulturministeriets område, der omfatter museer, biografer, idrætshaller, foreningslokaler mv.

Se fanen ovenfor (Overblik over Corona-restriktionerne i Danmark) for oplysninger om restriktioner for lokaler mv.

Se Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 her og Bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 her.

Opdateret den 14.6.2021.

Seneste nyt – ny aftale indgået i Folketinget den 19.5.2021:

 • De generelle coronahjælpepakker ophører 1.7.2021 og erstattes af nye ordninger med særlig fokus på udsatte virksomheder. Fra 1.7.2021 og tre måneder frem kan virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 45 procent få økonomisk hjælp til at dække deres faste omkostninger.

 • Ordningen vil basere sig på den eksisterende trappemodel, startende med en kompensationssats på 55 procent ved en omsætningsnedgang på 45 procent, oplyser ministeriet.

 • For selvstændige hvis omsætning er gået ned med 45 procent, kan der frem til udgangen af september gives kompensation for 90 procent af et omsætningstab. Dog maksimalt 33.000 kroner per måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kroner per måned for øvrige selvstændige for juli og august og 20.000 kroner i september 2021. Selvstændige ramt af forbud mod at holde åbent, og som ikke har nogen omsætning, vil kunne få kompenseret 100 procent af deres omsætningstab, men med tilsvarende beløbsgrænser.

 • Låne- og garantiordninger i Vækstfonden, EKF og Rejsegarantifonden videreføres til 30.9.2021.

 • Se aftalen her.


Kompensationsordningerne i dag (gældende frem til 1.7.2021):

Lønkompensation til hjemsendte ansatte

 • Der kan søges om lønkompensation, hvis 30 % eller mere end 50 af en virksomheds ansatte er eller har været hjemsendt med fuld løn i en periode.
 • Kompensationen beregnet på enten hele virksomheden (CVR-nummer) eller underliggende produktionsenheder (p-enheder).

 • I øjeblikket tre muligheder for at søge lønkompensation.

 • Alle virksomheder i hele Danmark kan søge for perioden 9.12.2020 til og med den 30.6.2021, uanset om virksomheden har været berørt af restriktioner eller ej.

 • Hvis virksomheden har eller har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft nogen omsætning på det CVR-nummer eller den p-enhed, i perioden 9.12.2020 til og med den 12.4.2021.

 • Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent i perioden 6.11.2020 til og med den 12.4.2021 (gælder som hovedregel natklubber, diskoteker, spillesteder med stående publikum og messecentre).

 • Hvis virksomheden er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan den selv vælge, om der søges om kompensation via den første ordning, eller om der søges om kompensation på den anden ordning, som er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

Kompensation til selvstændige

 • Selvstændige, der har oplevet et omsætningstab som følge af covid-19, kan søge om kompensation for én eller flere definerede perioder imellem 1.9.2020 og 30.4.2021.

 • Kompensationsordningen giver selvstændige, der forventer et omsætningstab på mindst 30 %, mulighed for at søge om kompensation for op til 90 % af tabet. Har virksomheden haft forbud mod at holde åbent, og af den grund i en periode ikke haft nogen omsætning, har du mulighed for at søge om kompensation for 100 % af tabet.

 • Kompensationen udgør 30.000 kr. pr. måned for selvstændige og 33.000 kr. pr. måned, hvis virksomheden har mindst én ansat (opgjort i hele årsværk). Søges der om kompensation for en periode før den 9.12.2020, vil den selvstændige maks. kunne få udbetalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensation til freelancere

 • Freelancere, der har oplevet et indkomsttab på mindst 30 % som følge af covid-19, kan søge om kompensation for én eller flere definerede perioder imellem 1.9.2020 og 30.4.2021.

 • Denne kompensationsordning giver freelancere, der forventer et indkomsttab på mindst 30 %, mulighed for at søge om kompensation for op til 90 % af tabet. Dog kan der maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned som freelancer med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. som freelancer med blandet A- og B-indkomst.

 • Kompensationsordningen for freelancere er forbedret med tilbagevirkende kraft fra den 9.12.2020, hvor indkomstgrænsen sænkes til 8.000 kr. pr. måned. For tidligere kompensationsperioder er minimumskravet uændret på 10.000 kr. pr. måned.

 

Kompensation for faste omkostninger

 • Der findes to udgaver af denne kompensationsordning. Kompensation for faste stedbundne omkostninger – uden revisorerklæring og kompensation for alle faste omkostninger – med revisorerklæring.

 • En væsentlig forskel på de to ordninger er kompensationens størrelse, som frem til og med februar 2021 var 100.000 kr. pr. måned for faste omkostninger uden revisorerklæring og 30 mio. kr. pr. måned for faste omkostninger med revisorerklæring.

  Fra den 1.3.2021 er kompensationen forhøjet for alle virksomheder, så det maksimale beløb er 150.000 kr. pr. måned for hver virksomhed eller p-enhed.

 • Der kan søges kompensation for den samlede virksomhed eller for de af virksomhedens p-enheder, der har forbud mod at holde åbent, fx hvis nogle af virksomhedens butikker er lukkede, mens andre er åbne.

 • Kompensationen uden revisorerklæring udgør 50 % af de stedbundne faste omkostninger, dog kan virksomheder eller p-enheder, der har forbud mod at holde åbent, og som ikke har omsætning, få kompensation for 100 % af de stedbundne faste omkostninger.

 • Virksomheden kan modtage mellem 40 og 90 % i kompensation for de faste omkostninger efter ordningen med revisorerklæring. Den præcise kompensationsprocent afhænger af omsætningsnedgangen, og hvilken af EU’s statsstøtteordninger, som den restriktion der søges i forhold til, er godkendt under.

 • Virksomheder med forbud med forbud mod at holde åbent, og som ikke har omsætning i kompensationsperioden, kan kompenseres med 100 % af deres faste omkostninger.

 • For at modtage kompensation skal virksomheden eller p-enhed i gennemsnit have stedbundne faste omkostninger for 4.000 kr. pr. måned i den periode, der søges for.

Aflyste arrangementer

 • Arrangører, der har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et større arrangement som følge af covid-19, kan søge om kompensation for at få dækket tab. Denne kompensationsordning giver arrangører, der har været hovedansvarlige for planlægningen af ét eller flere arrangementer i Danmark i perioden fra den 1.9.2020 til og med den 28.2.2021, mulighed for at søge kompensation for tab. Ordningen omfatter også kultur- og idrætsarrangementer. For at få udbetalt kompensation skal arrangører have oplevet tab i forbindelse med et arrangement, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af covid-19; være hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet eller arrangementerne og have forventet over 350 samtidige deltagere til arrangementet. Ved ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr., skal der indhentes en revisorerklæring.


Andre hjælpepakker, puljer mv.

 • På forskellige områder er der indført supplerende hjælpepakker, puljer og kompensationsordninger – bl.a. en række låne- og garantiordninger samt en række andre tiltag gennem Vækstfonden, der skal støtte likviditetspressede virksomheder. Læs mere på Vækstfondens hjemmeside, hvor der også kan læses mere generelt om ordningerne, hvem der er omfattet og hvem der kan søge.

 • Som et led i hjælpepakkerne til erhvervslivet er der også indført tiltag til at hjælpe ramte rejsearrangører, som hjælper dem med at tilbagebetale danskernes aflyste rejser. Normalt dækker Rejsegarantifonden kun tilbagebetalinger, hvis rejseudbyderen er gået konkurs, men med den nye ordning gælder det også pakkerejsekunder, hvor udbyderen ikke er gået konkurs. Læs mere om ordningen på Rejsegarantifondens hjemmeside.

 • På Kulturministeriets område er der hen over sommeren 2020 og efteråret ved politiske aftaler lavet en lang række af kompensationsordninger og en yderligere række af tiltag, aktiviteter og puljer, som det er eller har været muligt at søge midler fra.

 • En generel oversigt findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes information om ansøgningsmuligheder og ansøgningsfrister, i det alle puljer og ordninger ikke fortsat kan søges. Nogle af ordningerne er forlænget i takt med, at der fortsat gælder restriktioner.

Se helt generelt om kompensationsordningerne på www.virksomhedsguiden.dk, der opdateres løbende med nye vejledninger nv.

Selve ansøgningen skal indgives via www.virk.dk på de formularer, som findes der.

Opdateret 19.5.2021.

Hold dig ajour om COVID-19-situationen

Nyttige links:

Hent sparring og rådgivning

Kontakt Focus Advokaters eksperter, de står klar til at rådgive og hjælpe din virksomhed om de juridiske og kommercielle konsekvenser af COVID-19. 

Indlæg af