Forundersøgelse; Kommunens muligheder for at overdrage arrangement til privat virksomhed

20.8.2019

Focus Advokater P/S har på vegne af en stor dansk kommune fået til opgave, at gennemføre en forundersøgelse om kommunens eventuelle overdragelse af et arrangement til en privat virksomhed. Den private virksomhed skal afholde og udvikle arrangementet.

Kommunen har haft arrangementet i en årrække og ønsker nu at afsøge mulighederne for, at arrangementet fremadrettet kan afholdes i privat regi. Såfremt kommunen finder, at tilbagemeldingerne på forundersøgelsen er attraktive, vil kommunen overveje, om arrangementet skal overdrages eller ej, og i givet fald hvordan overdragelsesproceduren skal foregå.

Beskrivelse af arrangementet
Arrangementet betragtes som en af Europas førende erhvervsbegivenheder med fokus på forretningsudvikling, strategi og innovation. Arrangementer er indtil nu blevet gennemført som et årligt event med forventet deltagelse af minimum 300 personer.
Målgruppen for arrangementet er erhvervsledere, administrerende direktører, ledere i den offentlige- og private sektor i både Danmark og udlandet. Tidligere deltagere omfatter ledere og ledelsesteams fra flere danske og europæiske virksomheder fra forskellige brancher.Forudsætninger
Arrangementet skal afholdes i den pågældende kommune, og markedsføre kommunen som en innovativ erhvervskommune baseret på verdensklasseviden. Såfremt arrangementet i tilstrækkelig grad er egnet til dette, er kommunen indstillet på at overveje en sponsoraftale for en kortere årrække. Arrangementet skal afholdes som en konference af 1-3 dages varighed.
Der er mulighed for tæt samarbejde med en international foredrags- og konsulentvirksomhed, herunder brug af brand, og brug af netværk af oplægsholdere. Dette kræver, at arrangøren kan godkendes af foredrags- og konsulentvirksomheden. Brugen af brand mm., forudsætter betaling af en årlig licens. Arrangementet afholdes på arrangørens regning og risiko.

 

Ønskede oplysninger
Med henblik på at afdække kommunens muligheder for at overdrage afholdelsen og afviklingen af arrangementet til en privat virksomhed, bedes interesserede virksomheder sende følgende oplysninger til Focus Advokater senest d. 11.9.2019:
- Hvilke forudsætninger, der skal være tilstede, før virksomheden vil afholde arrangementet
- Hvorvidt virksomheden er villige til at købe retten til drift og afholdelse af arrangementet, eller om virksomheden vil have betaling for at afholde arrangementet på vegne af kommunen
- Kort beskrivelse af, hvordan virksomheden forestiller sig arrangementet udført, og hvorfor virksomheden mener at kunne håndtere udførelsen.

Frist og Kontaktoplysninger
Oplysninger eller spørgsmål mm. sendes til advokat Jesper Kruse Markvart, Focus Advokater, på mail: jkm@focus-advokater.dk senest d. 11.9.2019.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere