Forslag til ny ferielov er nu sendt i høring

Af: Advokatfuldmægtig Kristina Juul Nielsen, den 2.11.2017

Fra september 2020 indføres der samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og får mulighed for løbende at afholde ferie over samme periode. Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Samtidighedsferie for alle, også nyansatte og tilbagevendte på arbejdsmarkedet
  • Flytning af ferieåret, så det kommer til at løbe fra 1. september til 31. august
  • Indførelse af en ny ferieafholdelsesperiode, som kommer til at løbe samtidigt med ferieåret, dog således at det skal være muligt at afvikle ferien i 4 måneder efter den 31. august. Dvs. at ferieafholdelsesperioden bliver 16 måneder
  • Fortsat to former for feriebetaling; ferie med løn og feriegodtgørelse
  • Et enkelt feriesystem baseret på almene og fælles løsninger
  • En overgangsordning med fokus på lønmodtagernes feriemønster og arbejdsgivernes likviditet, som betyder, at alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie på samme tid. 


Focus Advokater bemærker

Vi afholder inden lovens vedtagelse et eller flere kursuser herom – hold øje med vores blog eller hjemmeside. Vi i ansættelsesrets teamet er naturligvis også behjælpelige med råd og vejledning vedrørende den nye ferielov, hvis der måtte være behov herfor.

 

Indlæg af
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere