Forslag til ny ferielov

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 25.8.2017

Den 22.8.2017 afsluttede Ferielovsudvalget sit arbejde og fremkom med forslag til en ny ferielov. 

Udvalget foreslår en ferieordning med såkaldt samtidighedsferie, hvilket medfører, at lønmodtagere fremover kommer til at optjene og afholde ferie på samme tid over en 12 måneders periode. 12 måneders perioden vil løbe fra 1. september til 31. august. Lønmodtageren får dog ret til at afholde ferien i yderligere 4 måneder. Dvs. at afholdelsesperioden kommer til at være 16 måneder.  

Forslaget vil betyde store ændringer for de lønmodtagere, der er nye på arbejdsmarkedet, og som enten ikke tidligere har optjent ferie, eller som har haft beskæftigelse med en væsentlig lavere løn. Disse vil nu kunne holde betalt ferie allerede i det første år på arbejdsmarkedet.  

Ordningen træder, såfremt forslaget vedtages, i kraft pr. 1. september 2020. Inden da vil der blive etableret en overgangsordning, som betyder, at den ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil blive indefrosset, således at den først kan udbetales, når arbejdsmarkedet forlades. Ferie optjent fra 1. januar 2019 til 31.august 2020 vil herefter kunne holdes fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Herefter overgår alle lønmodtagere til den nye ferieordning.  

Forslaget vil nu blive behandlet i Folketinget.   

Beskæftigelsesministeriet har skrevet mere udførligt om forslaget her.


Af: Advokatfuldmægtig Kristina Juul Nielsen, den 25.8.2017.

Indlæg af
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere