Første ankeafgørelser i sagerne om Odense Letbane

Af: Advokat Mads Spanggaard Stokholm, den 30.10.2017

Focus Advokater, v/advokat Mads Spanggaard Stokholm, har bistået FOA Odense i forbindelse med Odense Letbanes ekspropriation af et areal på ca. 1.020 m² til udvidelse af Vesterbro som et led i etableringen af letbanen. FOA Odense fik bl.a. permanent eksproprieret 32 p-pladser.

 

Taksationskommissionen, der er den øverste administrative myndighed på området, traf den 29.10.2017 en af de første ankeafgørelser i sagerne om Odense Letbane. Ved afgørelsen blev erstatningen til FOA Odense næsten fordoblet fra knap 1,7 mio. kr. til knap 3,4 mio. kr. i forhold til underinstansens, Ekspropriationskommissionens, afgørelse. Det bemærkes, at det alene var Odense Letbane, der havde anket Ekspropriationskommissionens afgørelse med påstand om at få erstatningen nedsat til 0 kr. På trods heraf valgte Taksationskommissionen altså at forhøje erstatningen markant.

 

Hvis du eller din virksomhed har udsigt til at blive eksproprieret i forbindelse med Odense Letbane eller andre anlægsprojekter, kan advokat Mads Spanggaard Stokholm kontaktes for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Indlæg af
Mads Spanggaard Stokholm

Mads Spanggaard Stokholm

Advokat (L) Læs mere