Focus Advokater bistår Ejendomme af 1. januar 2012 ApS med salg af stor logistikejendom i Brøndby

Reference: Ejendomme af 1. januar 2012 ApS, september 2018

Ejendomme af 1. januar 2012 ApS har solgt stor logistikejendom i Brøndby til Nordea Pension Danmark Ejendomsselskab II A/S - Focus Advokater bistod sælger med handlen.

Lejekontrakt med IKEA

Den ca. 20.000 kvadratmeter store ejendom indeholder lagerfaciliteter og kontorer og er udlejet til IKEA på en kortere uopsigelig lejekontrakt.

Forhandling af aftalevilkår

Købers due diligence og den deraf afledte forhandling om vilkår blev gennemført i et konstruktivt miljø.

Undersøgelserne afstedkom bl.a., at der konstateredes en forurening på ejendommen, som sælger ikke var bekendt med forefandtes. Efter gennemført anmeldelse af forholdet over for kommunen, i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 21, indledtes en dialog med kommunen om konsekvenserne af konstateringen, herunder med særligt sigte på at gøre kommunen bekendt med de begrænsede muligheder for at udstede påbud efter miljølovgivningen. Til brug for vurderingen af kommunens retlige muligheder over for sælger måtte der udfoldes et stykke ”detektivarbejde” hos ejendommens vicevært, som havde passet ejendommen i mere end 20 år. På baggrund af viceværtens iagttagelser vurderedes det, kommunen alene havde hjemmel til at pålægge ejeren at gennemføre undersøgelser af forureningen, men ikke kræve forureningen oprenset. Dette indgik herefter i de afsluttende forhandlinger, som indebar købers overtagelse af problematikken mod et mindre nedslag i købesummen.

Forhandlingerne afstedkom herudover, at sælger opnåede en betydelig ansvarsbegrænsning over for købers ret til efterfølgende at stille krav. 

 

Fra Focus Advokaters side blev salgsprocessen varetaget af et team bestående af advokat og partner Jesper Hauschildt.

Spørgsmål:

For yderligere information, kontakt partner Jesper Hauschildt.

Indlæg afKontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder