Firmabil/fri bil

Nyt fra Focus Advokater den 26.6.2017

Mange arbejdsgivere stiller firmabil/fri bil til rådighed for deres ansatte. I den forbindelse bør man som arbejdsgiver have et sæt generelle retningslinjer for brugen af fri bil. Endvidere bør det fremgå af ansættelseskontrakten, hvad der skal ske med bilen i en opsigelses-/fritstillings-/bortvisningssituation. Et alternativ kan være at indgå en individuel bilaftale med medarbejderen, som regulerer brugen af bilen.


Retningslinjer for brug af firmabil
Retningslinjerne bør indeholde instrukser omkring brugen af bilen. F.eks. om det er tilladt at benytte bilen i udlandet, om det er tilladt for andre end medarbejderen at benytte bilen, om virksomheden betaler vej/færge/bro afgifter osv. Retningslinjerne bør endvidere foreskrive, at såfremt virksomheden modtager bødeforlæg, parkeringsafgifter mv. for en forseelse, som relaterer sig til firmabilen, så hæfter medarbejderen for betalingen af bøden, og virksomheden er berettiget til at modregne bøden ved lønudbetalingen.

Endelig bør retningslinjerne foreskrive, at medarbejderen er forpligtet til at køre forsvarligt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med færdselslovgivningen i enhver henseende. I den forbindelse kan det til føjes, at overtrædelse af færdselslovgivningen er uacceptabelt samt, at det vil kunne få ansættelsesretlige og økonomiske konsekvenser.


Ansættelseskontrakten
I ansættelseskontrakten bør fremgå, at virksomheden i tilfælde af opsigelse af medarbejderen med samtidig suspension/ fritstilling eller ved ophævelse ansættelsesforholdet i øvrigt, kan forlange bilen tilbageleveret mod, at virksomheden godtgør medarbejderen den skattemæssige værdi af bilordningen.Tilsvarende bør forholdene for firmabilen ved bortvisning af medarbejderen reguleres.


Individuel bilaftale
En individuel bilaftale kan indeholde de samme punkter som ovenfor beskrevet.


Brug for hjælp
Har I brug for hjælp til formulering af de relevante bestemmelser vedr. fri bil i jeres ansættelseskontrakter eller i en individuel bilaftale, er I velkomne til at kontakte Focus Advokaters ansættelsesretlige team, frem til 1. august 2017 tilbyder vi at lave bestemmelserne for en fast pris på 1.800 kr. + moms.


Af: Jurist Kristina Juul Nielsen, den 26.6.2017.

Indlæg af
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere