Focus Advokater

Er din netbutik rustet til de nye regler om geoblokering?

Af: advokat Jesper Kruse Markvart og juridisk assistent Mette Norrild, Focus Advokater P/S, den 22.11.2018

Den 3. december 2018 får de nye regler om geoblokering virkning

Reglerne baseres på ”shop-like-a-local”-princippet, hvor alle EU-borgere, og borgere bosat i EU-lande samt virksomheder med hjemsted i EU, skal have mulighed for at købe ”som lokale” hos alle erhvervsdrivende, der opererer i EU, uanset kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Hvad er geoblokering?

Geoblokering er en fællesbetegnelse for flere typer af forskelsbehandling, der er egnet til at forhindre kunder i at købe varer f.eks. på en netbutik. Reglerne gælder også for fysiske butikker. Reglerne er dog især vigtige for e-handlende. Undersøgelser viser, at over en tredjedel af online forhandlere indsamler information om deres brugeres lokation med henblik på geoblokering, f.eks. ved at nægte at levere til kunder fra udvalgte lande, nægte at acceptere betalinger hvis betalingskortet er udstedt i andre lande eller ved at omdirigere til en anden hjemmeside (f.eks. en anden sprogversion) eller helt blokere adgangen til hjemmesiden.

Med den nye forordning om geoblokering, som får virkning fra d. 3. december 2018, forbydes blandt andet al ubegrundet blokering af kunders adgang til netbutikker i andre EU-lande. Forordningen fastlægger desuden, at alle EU-kunder skal have lige adgang til at købe varer og tjenesteydelser på samme vilkår som kunder i ”hjemlandet”. Det bliver med andre ord forbudt at forskelsbehandle på baggrund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted.

 

Nye regler om geoblokering får virkning fra 3.12.2018

Nye regler om geoblokering får virkning fra 3.12.2018

Hvilke situationer er omfattet af den nye forordning?

Efter d. 3. december 2018 bliver det ulovligt for en erhvervsdrivende, f.eks. en netbutik, at blokere eller begrænse adgangen til onlinegrænseflader (hjemmesider/apps) af årsager, der har med kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted at gøre. Forbuddet gælder også omdirigering af kunder fra én onlinegrænseflade til en anden, medmindre kunden giver udtrykkeligt samtykke til omdirigeringen. Det bliver dermed forbudt at blokere adgang til en hjemmeside baseret på f.eks. kundens IP-adresse.

Derudover medfører forordningen en pligt for erhvervsdrivende til at behandle alle EU-kunder på lige fod med lokale kunder. Alle kunder skal dermed have samme adgang til priser og handelsbetingelser, når kunden ønsker at:

  • Købe varer til levering i en medlemsstat, som forhandleren tilbyder at levere til i sine handelsbetingelser, eller afhentning på et sted, som begge parter er blevet enige om, og som ligger i et EU-land, hvor forhandleren tilbyder en sådan mulighed
  • Få leveret tjenesteydelser elektronisk, som ikke er beskyttet af ophavsret, eksempelvis cloudtjenester, firewalls mfl.
  • Købe tjenesteydelser til levering på den erhvervsdrivendes område eller på en fysisk lokalitet, eksempelvis hotelophold, musikfestivaler, biludlejning mfl.

Et eksempel er, at hvis du som kunde køber en varer eller tjenesteydelse på en fransk hjemmeside via en dansk IP-adresse, skal du tilbydes de samme vilkår og priser, som hvis du f.eks. købte det via en engelsk IP-adresse – eller en fransk IP-adresse.

Forordningen medfører ikke en pligt til at levere til andre EU-lande – men en fransk kunde, der ønsker at købe via en dansk hjemmeside, på danske vilkår, og med anvendelse af de danske salgs- og leveringsbetingelser skal have adgang til dette. Såfremt den danske hjemmeside kun tilbyder levering til Danmark, må den franske kunde derfor bestille varen til levering i Danmark og selv hente varen.

Derudover medfører forordningen et forbud mod at nægte at acceptere betalingstjenester, hvis nægtelsen er begrundet i kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted, betalingskontoens placering i EU, betalingstjenesteudbyderens hjemsted eller betalingsinstrumentets udstedelsessted. Den erhvervsdrivende er dog ikke forpligtet til at acceptere samtlige betalingskort – der må bare ikke ske forskelsbehandling blandt de betalingsløsninger, der tilbydes.

Forordningens forbud gælder forskelsbehandling af både B2B og B2C-kunder, så længe kunden er slutbruger. En virksomhed, der køber ind til eget forbrug, er således beskyttet af forordningens regler.

Tjenesteydelser, som f.eks. audiovisuelle og finansielle ydelser, transport, sociale ydelser og sundhedspleje er ikke omfattet af forordningen.

 

Hvad bør du gøre for at være klar til de nye regler?

Forordningen er allerede trådt i kraft og får virkning d. 3 december 2018. Hvis du er erhvervsdrivende bør du allerede nu forbedrede dig på, hvordan din virksomhed kan og bør håndtere forordningens regler om geoblokering.

Du bør derfor sikre, at din netbutik/app giver adgang til alle kunder, og at kunderne ikke automatisk omdirigeres til andre sprogversioner af din hjemmeside eller app på grund af deres nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Har du ønske om at omdirigere kunder til andre sprogversioner på din hjemmeside/app, er det vigtigt, at du inden den 3. december 2018 opretter foranstaltninger, som kan indhente kundernes samtykke forud for denne omdirigering. Har du en netbutik, som har landespecifikke sider, kan du fortsat tilbyde forskellige priser og betingelser til kunder i forskellige lande – du må dog ikke afskære kunder fra andre EU-lande eller EU-borgere bosat uden for EU, som ønsker at købe dine varer og tjenesteydelser til den pris, som kan findes på din hjemmeside under en bestemt sprogversion. Du skal i dette tilfælde tilbyde alle EU-kunder lande samme vilkår som en lokal kunde.

Derudover bør du sørge for, at dine indtastningsformularer på din hjemmeside/app ikke forhindrer en EU-kunde i at oprette sig som kunde. F.eks. må ”postnummer”-feltet ikke være begrænset til 4 cifre.

Endelig skal du sørge for at opdatere dine salgs- og leveringsbetingelser, så du ikke påtager dig unødvendige risici i forbindelse med salget. Særligt hvis du tilbyder fri returfragt ved kundens benyttelse af fortrydelsesretten, da du – afhængig af formuleringen – risikerer at skulle betale returfragt for f.eks. en italiensk kundes returnering af varen til Danmark; også selv om levering skete i Danmark.

 

Spørgsmål

For yderligere information eller spørgsmål vedrørende den nye forordning om geoblokering, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Kruse Markvart. Du kan også læse mere om den nye forordning om geoblokering på her.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Mette Norrild

Mette Norrild

Juridisk assistent, IPR-sagsbehandler - kontraktret Læs mere