Eksklusivaftale til Apple kostede Qualcomm € 997 millioner

Af: Jesper Kruse Markvart, LL.M. (BSC) Competition Law & Economics, Focus Advokater P/S, den 23.3.2018

Den 24. januar 2018 pålagde EU-Kommissionen den amerikanske virksomhed Qualcomm, der blandt andet producerer LTE baseband-chips til smartphones og tablets, en bøde på 997 millioner euro.

Qualcomm havde, afgjorde EU-Kommissionen, misbrugt sin dominerende stilling på verdensmarkedet til at ekskludere og afskærme konkurrenter fra markedet ved at give store betalinger til Apple, mod at Apple udelukkende anvendte Qualcomms chipsets i Apples smartphones og tablets.

Konsekvensen heraf var, ifølge EU-Kommissionen, at europæiske forbrugere blev frataget et ægte valg af chipsets i tablets og smartphones, og at innovationen blev begrænset. Det selvom Apple kun repræsenterede ca. 1/3 af indkøbsmarkedet for LTE baseband-chips.

Qualcomm argumenterede for, at betalingerne til Apple ikke kunne have begrænset konkurrencen, men det blev afvist af EU-Kommissionen. EU-Kommissionen udtalte endvidere, at Qualcomm ikke havde demonstreret, at deres betalinger havde medført effektivitetsgevinster, hvilket kunne have retfærdiggjort Qualcomms adfærd.

Bøden svarer til 4,9 % af Qualcomms omsætning i 2017.


Focus Advokater bemærker        
Sagen viser, at virksomheder, der indtager en dominerende stilling på markedet, skal være meget varsomme med at indgå eksklusivaftaler, da der er en alvorlig risiko for, at sådanne aftaler kan udelukke og afskærme konkurrenter fra at konkurrere på markedet. Også selvom det kun er 1/3 af indkøbsmarkedet, der bindes til den dominerende virksomhed ved eksklusivaftalen.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere