Anne Black vinder sag over Ronald A/S og Salling Group

Nyt fra Focus Advokater, den 21.8.2019

Historisk bøde i sag om produktefterligning

I en afgørelse fra Sø- og Handelsretten er Ronald A/S og Salling Group blevet dømt til at betale kr. 1,5 mio. i erstatning til den fynske keramiker Anne Black. Sagen er af historisk karakter, fordi det er et af de største erstatningsbeløb, som er givet i Danmark i en sag om produktefterligning.

Ronald A/S og Salling Group er dømt for at have krænket tre keramikprodukter designet af Anne Black; en hængepotte, en keramikkrukke med låg og en keramikvase. Leverandøren Ronald A/S solgte lignende keramikprodukter til Salling Group, som herefter blev solgt og markedsført som spotvarer i Netto-butikkerne i Danmark.

 

Sagens forløb

Salling Group havde i alt indkøbt ca. 17.000 produkter, som blev videresolgt i Nettos butikker. Prisen for disse keramikprodukter var kun ca. 10 % af salgsprisen i forhold til Anne Blacks produkter.

Anne Black gjorde gældende, at der var tale om kopi af hendes produkter, og at salget af disse kopivarer ikke alene havde skadet hendes omsætning men også betydeligt skadet hendes brand og forretning.

Ronald A/S og Salling Group gjorde derimod gældende, at Anne Blacks keramikprodukter ikke havde individuelt særpræg i et sådan omfang, at de kunne nyde beskyttelse – og i hvert fald ikke en beskyttelse der går videre end rent slaviske kopier. Det blev også gjort gældende, at de af Ronald A/S fremstillede produkter ikke var slaviske kopier men derimod et resultat af almindeligt kendte designelementer inden for keramik.

 

Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten lagde i sin afgørelse til grund, at de af Anne Black fremstillede keramikprodukter var udtryk for hendes egen intellektuelle frembringelse, hvorfor produkterne er beskyttet efter både ophavsrets- og markedsføringsloven.

Retten vurderede endvidere, at de tre produkter fremstillet af Ronald A/S var kopiprodukter, idet produkterne havde adskillige ens designmæssige udtryk, og da de enkelte afvekslende detaljer var uden betydning for helhedsindtrykket. Retten lagde også til grund, at Ronald A/S og Salling Group sandsynligvis har haft kendskab til de originale produkter ved salget af kopiprodukterne.  

Ved udmålingen af erstatningen blev der lagt vægt på det af Anne Black fremlagte talmateriale om nedgangen i sin omsætning samt karakteren af Salling Groups markedsføring, der således havde skadet både Anne Blacks salg og brand. På den baggrund fandt retten, at Ronald A/S og Salling Group i forening skal betale kr. 1,5 mio. i erstatning til Anne Black.

Ronald A/S har anket dommen til landsretten, og sagen forventes at komme for retten om 6-12 måneder.

 

Focus Advokaters bemærkninger

Sagen er ganske principiel, da den behandler spørgsmålet om, hvor grænsen går imellem at lade sig inspirere af andre produkter på markedet og direkte kopiere andre produkter. Det er som udgangspunkt tilladt, at man ved udformningen af nye produkter bliver inspireret af generelle tendenser eller designmæssige udtryk på markedet. Det er dog ulovligt at kopiere andres produkter, og afhængigt af hvor særpræget de originale produkter er, kan de have en bredere beskyttelse, der går videre end bare nærgående efterligninger.

Kontakt gerne Focus Advokaters IPR-team, hvis du vil høre mere, eller hvis du ønsker rådgivning om en konkret problemstilling.

Læs også: Den rette IPR-strategi kan øge din virksomheds værdi.

Indlæg af
Mette Norrild

Mette Norrild

Juridisk assistent, IPR-sagsbehandler - kontraktret (på barsel) Læs mere
Narine  Sarkisian Dyhr

Narine Sarkisian Dyhr

Advokat - på barsel til september 2020 Læs mere