3,2 mio. kr. i bøde for tilbudskoordinering

Af: Jesper K. Markvart, Focus Advokater P/S, den 26.2.2018

Tilbudskoordinering er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, hvor selv et enkelt tilfælde kan få store økonomiske konsekvenser for såvel virksomhed som ledende medarbejdere.

Det har entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S blandt andet måtte sande, da den i januar 2018 måtte acceptere en bøde på 3,2 mio. kr. for at have koordineret et tilbud med en konkurrent tilbage i sommeren 2013. Konkurrenten er i mellemtiden gået konkurs og kan ikke straffes. En ledende medarbejder fra begge virksomheder er tillige pålagt en bøde på hver 100.000 kr.

Bødernes lave niveau (af en konkurrencesag at være) skyldes blandt andet, at entreprenøren har forsøgt at afværge den skade, tilbudskoordineringen potentielt kunne have medført, ligesom parterne har samarbejdet med myndighederne.

Konkurrencelovens regler og sanktionsudmåling
Tilbudskoordinering anses som en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, da bygherre og i sidste ende borgerne får en dårligere og dyrere løsning af byggeprojektet.

Ved udmåling af bøder lægges der generelt vægt på overtrædelsens grovhed, varighed og koncernomsætningen hos de virksomheder, der har begået overtrædelsen.

 

Focus Advokaters bemærkninger
Sagen viser, at virksomheder, der byder på offentlige eller private udbud, ikke må koordinere tilbud eller låne priser af hinanden. At ”låne” priser af hinanden betragtes som en lige så alvorlig overtrædelse som en egentlig tilbudskoordinering. Blot ét tilfælde af tilbudskoordinering kan få meget alvorlige følger for både virksomhed og ledende medarbejdere.

Derudover giver sagen vejledning om bødefastsættelsen efter strafskærpelsen den 1. marts 2013. Sagen er blandt de første af sin art, der vedrører bødefastsættelse for tilbudskoordinering efter marts 2013.

 

Har du spørgsmål?
Har du brug for råd og vejledning vedrørende tilbudsgivning, kontraktforhold eller andet med afsæt i konkurrencelovens regler, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for konkurrenceret.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokatfuldmægtig, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere