Ørsted-koncernen frifundet for at have krænket slægtsnavnet Ørsted

Ørsted-koncernen vinder retten til sit virksomhedsnavn

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 20.5.2019

Energikoncernen Ørsted vinder retten til sit virksomhedsnavn

Den 10. maj 2019 blev Ørsted-koncernen frifundet for at have krænket slægtsnavnet Ørsted. Sagsøgerne i sagen var en række efterkommere af videnskabsmanden H.C. Ørsted, som alle har Ørsted som deres efternavn.

Kort om sagen

Sagens omdrejningspunkt var, hvorvidt efterkommere af videnskabsmanden H.C. Ørsted, der alle har Ørsted som deres efternavn, kunne forhindre Energikoncernen Ørsted, at gøre brug af navnet. Energikoncernen Ørsted anvender navnet som både selskabsnavn, forretningskendetegn, varemærke og domænenavn. Sagsøgerne gjorde gældende, at Energikoncernen Ørsteds anvendelse af navnet var i strid med navneloven, hvorfor koncernen heller ikke var berettiget til at bruge Ørsted som selskabsnavn, varemærke eller domænenavn. Ørsted-koncernens påstand var frifindelse.  

Rettens afgørelse

Retten fandt, at personnavnet Ørsted er et beskyttet efternavn omfattet af navnelovens § 3. Det følger af bestemmelsen, at efternavne er beskyttet, når færre end 2.000 personer bærer navnet.

Beskyttelsen efter navneloven udelukker ifølge retten imidlertid ikke, at Ørsted kan anvendes som varemærke af Ørsted-koncernen. Dette skyldes, at Ørsted-koncernen ved sit navn henviser til den for længst afdøde videnskabsmand H.C. Ørsted samt afdødes tætte tilknytning til grundlaget for elproduktion. Dette betyder, at Ørsted som varemærke ikke er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens dagældende § 14, nr. 4 (gældende § 15, stk. 3, nr. 6).

Retten fandt ydermere, at Ørsted -koncernen var berettiget til at anvende Ørsted som selskabsnavn uanset, at Ørsted også er et slægtsnavn. Dette skyldes, at selskabslovens § 2, stk. 2 og forarbejderne hertil fastsætter, at selskaber der kan anvende et varemærke, også kan benytte dette varemærke som selskabsnavn eller en del af et selskabsnavn. Det samme gør sig gældende for anvendelse af Ørsted som domænenavn, jf. lov om internetdomæner § 25.

Focus Advokater bemærker

Dommen er med til i højere grad at afklare retten til brug af virksomhedsnavne og samspillet mellem navneloven og varemærkeloven. Beskyttelsen efter navneloven og varemærkeloven er forskellig, og lovene har hver deres hensyn og principper. Spørgsmålet om, hvorledes Ørsted kan registreres som varemærke og anvendes som selskabsnavn, skal derimod bedømmes ud fra reglerne i varemærkeloven og selskabsloven.

Læs også vores indlæg; Er dit brand/navn ledigt?

Kan vi hjælpe dig?

Focus Advokater har et stærkt team med IPR-rådgivere, som bl.a. kan hjælpe dig/din virksomhed med at;

  • undersøge om andre allerede har retten til det navn/brand du ønsker at bruge,
  • undgå forgæves investeringer i udviklings- og markedsføringsaktiviteter,
  • undgå forgæves afholdte omkostninger til krænkelsessager og
  • vejlede dig i at tilpasse din idé, hvis det krænker andre.

Vores IPR-eksperter kan hjælpe med forundersøgelser og undersøge, om der er ”freedom to operate” på de relevante markeder. Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig om hvilke muligheder, du har for at beskytte dit brand og din virksomhed i øvrigt.

 

 

Indlæg af