Thomas Bøgholm

Thomas Bøgholm

Partner, advokat (L)

Profil

Thomas Bøgholm beskæftiger sig som sit ene hovedområde med fast ejendom, herunder køb, salg og udvikling af erhvervsejendomme samt erhvervslejeret. Thomas Bøgholm har betydelig erfaring med udvikling af ejendomme til detailhandel. Herudover beskæftiger Thomas Bøgholm sig som sit andet hovedområde med generel erhvervsjura. Dette arbejdsområde omfatter bl.a. etablering samt køb og salg af virksomheder, kontraktret, selskabsret samt bestyrelsesarbejde. Thomas Bøgholm lægger vægt på hurtig sagsbehandling i et uformelt samarbejdsklima baseret på gensidig tillid mellem advokat og kunde.

Medlemskaber

Medlem af Ex Table 110 Odense
Medlem af Round Table 110 Odense (2007-2017).

Uddannelse

Cand.jur. Aarhus Universitet ,1999
Bestalling hos Kromann Reumert, Aarhus, 2002.

Specialer

Sprog

Engelsk
Tysk.

Publikationer

Forurenet Jord: Ansvarssubjekter ved påbud efter Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. Justitia nr. 1, 2000.