Søren Andersen

Søren Andersen

Partner, advokat (H)

Profil

Søren Andersen arbejder primært med entrepriseret, herunder rådgivning af entreprenører og professionelle bygherrer samt offentlige myndigheder. Dette gælder såvel rådgivning forud for aftaleindgåelse, som under byggeriets udførelse og tvistløsning. Søren Andersen har ført et stort antal rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret.

Herudover beskæftiger Søren Andersen sig også med køb og salg af fast ejendom samt procedure (retssags- og voldgiftsbehandling) inden for alle erhvervsjuridiske felter. Søren Andersen har som følge heraf betydelig procedureerfaring

Medlemskaber

Søren Andersen er medlem af Danske Procedureadvokater.

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 2002
Bestalling, 2005
Møderet for Højesteret og landsret
Gennemført advokatsamfundets procedureuddannelse.

Specialer

Undervisning

Søren Andersen holder jævnligt foredrag og undervisningsforløb om AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) samt ABR18 og ABT18.

Sprog

Tysk
Engelsk
Skandinavisk.

Publikationer

T:BB 2006.155: Krav til – og problemstillinger i forbindelse med – opfyldelse af reglerne om til-budspligt efter lejeloven.