Mads Spanggaard Stokholm

Mads Spanggaard Stokholm

Advokat (L) - orlov frem til 1.9.2019

Profil

Mads Spanggaard Stokholms primære arbejdsområder er retssags- og klagesagsbehandling samt erhvervslivets forhold. Han har en bred erfaring med retssagsbehandling og rådgivning inden for bl.a. erstatnings- og forsikringsretlige forhold i form af ledelsesansvar, tingsskade og personskade, herunder patient- og arbejdsskadeerstatning. Han har siden 2011 ført et betydeligt antal retssager for både byretterne og landsretterne.

Mads Spanggaard Stokholm har endvidere erfaring med det offentligretlige område, hvor han har rådgivet om og ført retssager for statslige og kommunale myndigheder om erstatning uden for kontrakt, ansvar for sagsbehandlingsfejl og sager af socialretlige karakter, herunder om tvangsfjernelse af børn, fleksjob, førtidspension og social bedrageri.

Endelig har Mads Spanggaard Stokholm repræsenteret grundejere i en række sager for Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen i forbindelse med anlægget af Odense Letbane.

Mads er tilknyttet Focus Advokaters afdelinger for skatteret og selskabsret.

Medlemskaber

Mads Spanggaard Stokholm er medlem af FEF (Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret).

Uddannelse

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2010
Bestalling og møderet for landsret ved Kammeradvokaten, 2013
Konstitueret dommer i uddannelsesøjemed ved Retten i Kolding, 1.9.2016 - 31.12.2016 
Konstitueret landsdommer (advokatkonstitution) ved Østre Landsret, 1.1.2018 - 31.3.2018
Konstitueret landsdommer (uddannelseskonstitution) ved Østre Landsret, 1.2.2019 - 31.8.2019.