Mads Spanggaard Stokholm

Mads Spanggaard Stokholm

Advokat (H)

Profil

Mads Spanggaard Stokholms primære arbejdsområder er retssags- og klagesagsbehandling samt erhvervslivets forhold. Han har en bred erfaring med retssagsbehandling og rådgivning inden for bl.a. erstatnings- og forsikringsretlige forhold i form af ledelsesansvar, tingsskade og personskade, herunder patient- og arbejdsskadeerstatning. Han har siden 2011 ført et betydeligt antal retssager for både byretterne og landsretterne.

Mads Spanggaard Stokholm har endvidere erfaring med det offentligretlige område, hvor han har rådgivet om og ført retssager for statslige og kommunale myndigheder om erstatning uden for kontrakt, ansvar for sagsbehandlingsfejl og sager af socialretlige karakter, herunder om tvangsfjernelse af børn, fleksjob, førtidspension og social bedrageri.

Endelig repræsenterer Mads Spanggaard Stokholm grundejere i en række sager ved Ekspropriationskommissionen, Taksationskommissionen og domstolene i forbindelse med anlægget af Odense Letbane.

Mads er tilknyttet Focus Advokaters afdelinger for skatteret og selskabsret.

Medlemskaber

Mads Spanggaard Stokholm er medlem af Erstatningsnævnet efter indstilling fra Advokatrådet.

Uddannelse

  • Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2010
  • Bestalling og møderet for landsret ved Kammeradvokaten, 2013
  • Konstitueret dommer i uddannelsesøjemed ved Retten i Kolding, 1.9.2016 - 31.12.2016 
  • Konstitueret landsdommer (advokatkonstitution) ved Østre Landsret, 1.1.2018 - 31.3.2018
  • Konstitueret landsdommer (uddannelseskonstitution) ved Østre Landsret, 1.2.2019 - 31.8.2019
  • Møderet for Højesteret, 2019.