Henrik Hoeck

Henrik Hoeck

Partner, advokat (H), DESS

Profil

Henrik Hoeck rådgiver et betydeligt antal danske og udenlandske virksomheder om juridiske spørgsmål i tilknytning til virksomhedernes løbende drift. Nøgleordene for denne bistand er konkret og individuel rådgivning med afgørende vægt på værdiskabende og praktiske løsninger og med respekt for kundens behov for korte svartider. Herudover yder Henrik Hoeck specialiseret juridisk bistand til private og offentlige myndigheder om plan- og miljøretlige forhold. Endeligt omfatter hans arbejdsfelt specialiseret rådgivning om landbrugsretlige spørgsmål, herunder driftsmæssige forhold, struktur- og kapitalforhold samt generationsskifte. Henrik Hoeck driver selv landbrug med planteavl og animalsk produktion.

Medlemskaber

Henrik Hoeck sidder i bestyrelsen for flere danske erhvervsvirksomheder og er medlem af Danske Miljøretsadvokater og Danske Landbrugsadvokater.

Uddannelse

Cand.jur. Aarhus Universitet, 1983
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) i Udenrigshandelsret, Université de Paris, 1984
Bestalling 1988
Møderet for Højesteret.

Specialer

Sprog

Engelsk.

Publikationer

”Fremmede staters jurisdiktionsimmunitet”, Ugeskrift for Retsvæsen, 1988.