Helle T. Larsen

Helle T. Larsen

Sagsbehandler - tvangsauktioner - insolvensret

Profil

Helle T. Larsen er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for tvangsauktioner. Her er hendes primære arbejdsområder realkredit- og pantebrevsinkasso og tvangsauktioner samt konkursbehandling.

Uddannelse

Advokatsekretær.