Patenter

IPR

Hvad er et patent?

Hvor et varemærke beskytter en virksomheds kendetegn, beskytter et patent tekniske ideer/opfindelser. Med et patent opnår du eneretten til at udnytte og licensere din opfindelse, ligesom du kan forbyde andre i at udnytte din opfindelse uden samtykke fra dig.

 

Hvordan opnår jeg patent?

For at kunne opnå patent skal din opfindelse være ny, adskille sig væsentligt fra hvad der ellers eksisterer på det relevante marked (betegnes som ”opfindelseshøjde”) og opfindelsen skal kunne bruges erhvervsmæssigt.

Hvis du mener, at din opfindelse opfylder disse kriterier, kan du ansøge om patent. Et patent kan både registreres i Danmark og på europæisk eller internationalt plan. Da du kun opnår beskyttelse i det land, hvor patentet er registreret, skal du gøre dig nogen strategiske overvejelser, når du skal tage beslutningen om, hvor du ønsker at registrere patentet.

En patentansøgning skal grundlæggende indeholde de samme dele, uanset i hvilket land du ønsker patentet registreret. Udover rent formelle oplysninger om dig som opfinder og navn på opfindelsen, skal du beskrive opfindelsen, herunder hvilket teknisk ”problem”, opfindelsen skal løse. Beskrivelsen skal være så detaljeret og præcis, at en fagmand skal kunne udøve opfindelsen på baggrund af beskrivelsen. Opfylder ansøgningen ikke disse krav, vil ansøgningen allerede af den årsag blive afvist.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater kan rådgive dig både i forhold til de relevante strategiske overvejelser ved patentregistrering, og den efterfølgende håndhævelse af rettigheder når der opstår tvister eller krænkelser.

Derudover samarbejder Focus Advokater med dygtige patentadvokater, der er teknisk uddannede inden for en vid række af brancher, og som kan rådgive dig ved udarbejdelsen af din patentansøgning.

Focus Advokaters team af IPR-specialister står klar til i samarbejde med dig at lægge den bedste IPR-strategi for din virksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller hvis du har konkrete spørgsmål.