Brugsmodeller

IPR

Hvad er en brugsmodel?

En brugsmodel beskrives ofte som ”et lille patent”, fordi indholdet af en brugsmodelbeskyttelse minder om et patent.

Opfindelser der ikke væsentligt adskiller sig fra hvad der er kendt (kravet om opfindelseshøjde), og dermed ikke kan registreres som et patent, kan i stedet opnå brugsmodelbeskyttelse. Kriteriet til opfindelsen er lempeligere for en brugsmodel, da en brugsmodel ”kun” skal adskille sig tydeligt, fra hvad der er kendt – også kaldet kravet om frembringelseshøjde. 

Formålet med reglerne om brugsmodeller er at man fra lovgivers side også ønsker at beskytte de ”mindre” opfindelser, der ikke umiddelbart opfylder patentkriterierne, men som ikke desto mindre er lige beskyttelsesværdige.

Indholdet af en brugsmodelbeskyttelser minder som nævnt om et patent, men der er visse forskelle – f.eks. i ansøgningsprocessen og varighed. Ved en brugsmodelbeskyttelse opnår man dog på samme vis som et patent eneretten til at udnytte sin frembringelse erhvervsmæssigt.

 

Hvordan ansøger jeg om en brugsmodel?

Indholdet af ansøgningen om en brugsmodelregistrering skal overordnet opfylde de samme kriterier som en patentansøgning og skal indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, den europæiske patentmyndighed (EUIPO) eller den internationale patentmyndighed (WIPO) alt af afhængigt af, hvor der ønskes beskyttelse.

En brugsmodelregistrering vil typisk blive behandlet hurtigere end en patentregistrering. Det kan i nogen situationer derfor være en god ide, at ansøge om både en brugsmodelregistrering og om et patent, hvis det haster med at få beskyttet din opfindelse. Derudover kan en patentansøgning senere ”forgrenes” til en brugsmodelansøgning. Der er mange muligheder, og der kan gøres en del strategiske overvejelser om, hvordan din opfindelse skal beskyttes i din virksomhed.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater kan hjælpe dig og din virksomhed med at tilrettelægge og håndhæve en strategi for din virksomhed, ligesom vi også har et hold eksperter der er klar til at bistå dig i eventuelle krænkelsessager.

Derudover kræver en udfyldelsen af en brugsmodelansøgning – ligesom en patentansøgning – stor teknisk indsigt i det pågældende tekniske felt, frembringelsen vedrører. Focus Advokater samarbejder med en række dygtige teknikere og patentadvokater som kan hjælpe dig med at udarbejde den helt rigtige ansøgning. Focus Advokater kan endvidere hjælpe dig og din virksomhed i overvejelsen af de strategiske skridt og i eventuelle krænkelsessager.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller hvis du har konkrete spørgsmål.