Træk på vores COVID-19-team

Focus Advokater kan rådgive din virksomhed 24/7

Vi står klar med rådgivning 24/7 - få viden og rådgivning

Focus Advokaters eksperter står klar til at rådgive og hjælpe din virksomhed om de juridiske og kommercielle konsekvenser af COVID-19. Kontakt din faste FOCUS-advokat eller træk på vores COVID-19-team, som er listet op herunder.

Selskabsretlige forhold

 • Afholdelse af generalforsamling eller bestyrelsesmøder
 • Kapitalforhold
 • Omstruktureringer

Kontakt

Betalings- og likviditetsproblemer

 • Inddrivelse, konkursbehandling
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forhandling med bank om lån/henstand
 • Ny lovgivning om kompensation og henstand

Kontakt

Ansættelsesforhold

 • Kapacitet
 • Hjemsendelse, tvungen ferie/afspadsering mv.
 • Opsigelse af medarbejdere

Kontakt

Persondata - GDPR

 • Behandling af oplysninger om medarbejdere/evt. videregivelse til samarbejdspartnere og kunder
 • Registreringer hos arbejdsgiver om smitte mv.

Kontakt

Kontrakter – nationalt og internationalt

 • Force majeure forhold
 • Forsikringsspørgsmål
 • Ansøgninger om kompensation ved afholdelse af større arrangementer (hjælpepakker)
 • Stop af leverancer

Kontakt

Skatter og moms

 • Henstandsmuligheder
 • Konsekvenser af ny lovgivning (hjælpepakker)

Kontakt

Byggeri, entrepriseforhold og udbudsret

 • Forsinkelser
 • Manglende leveringer
 • Entrepriseretlige muligheder ved byggestop
 • Udbudsret

Kontakt

Lejeforhold

 • Huslejeinkasso
 • Forhandling/aftaler om henstand, kontraktmæssige komplikationer
 • Midlertidig lukninger af butikker, restauranter mv.

Kontakt

 

M&A

 • Afbrydelse eller fortsættelse af igangværende transaktioner
 • Genforhandling
 • Vurdering af terms

Kontakt