Netværksmøde for Større Ejendomsinvestorer | Focus Advokater

Netværksmøde for Større Ejendomsinvestorer den 7.5.2021

Stiftet og arrangeret af Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv

Ses vi? Vi holder netværksmøde den 7.5.2021 for større ejendomsinvestorer - Trekantområdet

Deltag i Focus Advokater, BDO og KLH Erhvervs netværk for Større Ejendomsinvestorer i Trekantområdet - et lokalt forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom. Vi glæder os over, at vi igen kan mødes til et fysisk netværksarrangement. Denne gang har vi opmåling på programmet; Hvordan sikrer du, at dine lejemål er korrekt opmålt? Og hvad har opmåling af betydning for værdiansættelse og regnskab? Læs mere om netværket, pris, tilmelding mv. på siden her. Vi glæder os til at se nye som eksisterende netværksmedlemmer. Se herunder, hvordan du som ikke medlem kan være med på prøve.

Tid og sted

Fredag den 7.5.2021 kl. 8.10-10.10. Mødet afholdes på Volkerts Fylke, Kolding.
Der tages naturligvis hensyn til CVID-19-anbefalingerne.

Program

Velkomst og morgenmad

 

Er dine lejemål korrekt opmålt?

v/Poul Holm Jensen, Landinspektør og 3D specialist, Geopartner Landinspektører A/S
Poul arbejder med opmåling af ejendomme for Geopartner Landinspektører A/S og møder
mange forskellige ejendomme i forbindelse med sit arbejde. Kom og hør Pouls indlæg, om
hvordan en opmåling kan gøres og hvilke udfordringer, der kan være. Oplægget krydres med
håndgribelige eksempler og anskuelighed i forhold til, hvad det kan bibringe af værdi for jer.


Hvad har opmåling af betydning for værdiansættelse og regnskab?

v/Kim Lange og Henrik Paulsen
Ejendomme handles som sådan ikke på et reguleret marked, derfor kan værdiansættelsen være
meget individuel fra ejendom til ejendom. Der er dog lavet modeller, der har forsøgt at skabe en ensartethed i, hvordan ejendomme bliver opgjort i værdi, og hvordan de således kan indregnes i selskabets årsrapport. Så hvad har opmåling mv. af betydning for værdiansættelsen?

Spørgsmål og afrunding

Håber vi ses! Du tilmelder dig her.

Tilmelding

Har du lyst til at deltage, så send en mail til pau@bdo.dk.
Er du ikke medlem af netværket, men interesseret i at prøve det af, så kontakt os.

Formål og målgrupe

Netværkets formål er at skabe et eksklusivt forum, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler lokale store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom. Her kan medlemmerne bl.a. udveksle erfaringer og udvikle kendskab til nye potentielle ejendomsinvesteringer samt medinvestorer og samarbejdspartnere. Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv vil bidrage med indlæg af dels faglig og aktuel karakter og eksterne aktører, fx landinspektører eller arkitekter, vil også kunne blive budt ind til et relevant indlæg. Alle medlemmer opfordres til at komme med input til den løbende udvikling af netværket og dermed præge retning og møder.

 

Det praktiske

  • Der er fire effektive og målrettede netværksmøder om året (sept./dec./marts/juni) af 2 times varighed og et årligt socialt sommerarrangement
  • Til hvert netværksmøde vil der blive holdt 1-2 faglige/aktuelle indlæg samt dedikeret tid til sparring mellem medlemmerne
  • Netværksmøderne holdes i Trekantområdet og vil fortrinsvist blive afholdt på fredage i tidsrummet fra kl. 8.10-10.10
  • Det årlige gebyr udgør kr. 1.500 inkl. moms og giver adgang til alle møder inkl. forplejning for 12 mdr. Der er adgang til op til 2 personer pr. møde samt 1 times gratis rådgivning af henholdsvis BDO, KLH Erhverv og Focus Advokater. Registrering og betaling sker ved at kontakte Henrik Paulsen, pau@bdo.dk eller Mette Juhl, mj@focus-advokater.dk.

Spørgsmål - kontakt