Boligmarkedet i forandring | Netværksmøde for Større Ejendomsinvestorer

Netværk for Større Ejendomsinvestorer - Region Syddanmark

Netværksmøde 14. juni 2023 - arr. af Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv

Boligmarkedet i forandring

Netværket for Større Ejendomsinvestorer mødes igen den 14. juni 2023. Denne gang besøger vi Selfinvest i Middelfart, hvor Bendt Ladekjær, Head of Real Estate, introducerer os for virksomhedens planer i Middelfart. Dernæst vil cand.polit. og projektdirektør, Curt Liliegreen, fra Boligøkonomisk Videncenter give os en gennemgang af ejerboligmarkedets aktuelle konjunkturcyklus, hvor markedet er i korrektion.

Dagens tema 

Dagens tema er "Boligmarkedet i forandring". Vi ser på den mellemlange og lange sigt, hvor markedet afgøres af demografiske og socioøkonomiske faktorer, og hvor markedet i de senere årtier har været stærkt påvirket af de overordnede strukturelle forandringer i det danske samfund – disse forandringer er på ingen måde overstået, og boligmarkedet vil i de kommende år møde store udfordringer og må imødese nye forandringer. Hvor boligmarkedet på kort sigt påvirkes af udsving i rente og centralbankernes udmeldinger, så er den langsigtede udvikling af en helt anden karakter. Det er disse langsigtede forandringer, vi på netværksmødet vil dykke ned i.


Program

 • Velkomst, morgenmad og præsentation af netværk
 • Selfinvests planer for Middelfart
 • Faglig sparring
 • Boligmarkedet i forandring
 • Spørgsmål og afrunding
 • Tak for i dag!


Tid og sted

Mødet finder sted onsdag den 14. juni 2023 kl. 8.00-10.15 hos Selfinvest, Stensgårdsvej 15, 5500 Middelfart.

 

Sådan tilmelder du dig

Er du medlem af netværket, modtager du invitation og tilmelder dig pr. mail.

Vil du tilmeldes netværket og dette arrangement, eller vil du i første omgang gerne deltage på prøve, så kontakt Mette Juhl.

 

Netværket

Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv etablerede i efteråret 2019 dette professionelle Netværk for Større Ejendomsinvestorer. Er du/din virksomhed interesseret i at blive en del af et forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom, så læs mere her eller kontakt os for nærmere information.

Netværkets formål er at skabe et eksklusivt forum, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere fra Region Syddanmark til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom. Her kan medlemmerne bl.a. udveksle erfaringer og udvikle kendskab til nye potentielle ejendomsinvesteringer samt medinvestorer og samarbejdspartnere. Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv vil bidrage med indlæg af dels faglig og aktuel karakter og eksterne aktører vil også kunne blive budt ind til et relevant indlæg. Alle medlemmer opfordres til at komme med input til den løbende udvikling af netværket og dermed præge retning og møder.

 

Det praktiske 

 • Der er fire effektive og målrettede netværksmøder om året (sept./nov./marts/juni) af ca. 2 times varighed og et årligt socialt sommerarrangement
 • Til hvert netværksmøde vil der blive holdt 1-2 faglige/aktuelle indlæg samt dedikeret tid til sparring mellem medlemmerne
 • Netværksmøderne holdes i Trekantområdet og vil fortrinsvist blive afholdt på fredage i tidsrummet fra kl. 8.00-10.15
 • Det årlige gebyr udgør kr. 1.500 inkl. moms og giver adgang til alle møder inkl. forplejning med undtagelse af middag til sommerarrangement. Der er i kontingentet adgang til op til 2 personer pr. møde.
Netværksmøde hos Selfinvest i Middelfart

Netværksmøde hos Selfinvest i Middelfart

Oplægsholdere

 • Head of Real Estate, Bendt Ladekjær, Selfinvest
 • polit. og projektdirektør, Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter. Siden 2009 har
  Curt tillige fungeret som evaluator på EU-forskningsprojekter inden for byggeriet.


Boligøkonomisk Videncenter

Startet 1. januar 2010 af Realdania, 100% finansieret af Realdania. Skal være uafhængigt af politiske interesser, kommercielle og erhvervsmæssige interesser.


Netværksmøder i 2023

 • Den 3.3.2023
 • Den 14.6.2023 
 • Den 23.8.2023 (sommer-/aftenarr.)
 • Den 8.9.2023
 • den 17.11.2023


Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte

Jacob Fabritius de Tengnagel eller Mette Juhl.