Forsikring

Forsikring og garanti

 

Focus Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.